KlubbmötenÅrsmöte Östersund 2017

Johan Öhman redovisar Plotthundklubben nya jaktprovsregler.

Under förmiddagen så var det tema ”jaktprov på björn”. Klubben hade bjudit in Johan Öhman och Anders Lindqvist från Plotthundklubben samt Torkel Norling från SÄK för att föreläsa om jaktprov på björn. Plotthundklubben har ett färdigt jaktprov som godkänts av SKK där även Jämthundar får starta. Det är ett nytt unik jaktprov där hundägaren inte har med någon domare i skogen utan i stället så sätter man på en kamera på hunden. Sedan skickar man in filmen tillsammans med en spårlogg från GPS sändare till en domargrupp som sedan i efterhand sätter pris på provet.

Torkel Norling redovisade sedan SÄKs förslag på björnprovsregler. Detta var ett jaktprov som mer liknar våra nuvarande jaktprov på vildsvin och älg. Detta prov är nu ute på remiss hos lokalkubbarna och rasklubbarna.

Under eftermiddagen så redovisade avelskommittén den webbundersökning som klubben haft i slutet av 2016 samt årlig statistiskt utvärdering av Jämthundsklubbens utveckling som även skall ligga som grund i RAS 2017. Önskemål framfördes att vi skall höja målet i RAS från 32% pristagare till 35% pristagare och från 10% CK till 15% ck på utställning. Rasen har i dag 29% pristagare och det framfördes även önskemål om att vi därmed även höjer kraven på de hundar som skall ha mer än 5 kullar till minst 29% pristagare.Till årsmötes ordförande valdes Pelle Sahlin och som protokollförare valdes Emil Lennartsson. Styrelsen redovisar en mycket bra ekonomi och en bra verksamhets berättelse.


Gunno Nilsson avtackar avgående ordförande Peter Antonsson.


Peter Antonson önskar nya ordförande Ted Karlsson lycka till och överlämnar ordförande klubban.


Till ny ordförande för Svenska Jämthundklubben valdes Ted Karlsson. Jörgen Invall och Marcus Ivarsson valdes in som nya ledamöter i styrelsen. 


Peter Antonsson tackar Pelle Sahlin för ett mycket väl genomfört årsmöte.
 Sammanfattning från klubbmötet i Järvsö

Vi börjar med ett styrelsemöte på fredag kväll där kommittéerna är inbjudna. Detta är uppskattat av samtliga då vi träffas och lägger upp riktlinjer för året!

Lördag förmiddag så är vi på rovdjurscenter De 5 Stora och lyssnar på Benny Gäfvert som berättar om rovdjurens roll från för till nutid. Man förstår att rovdjuren på ett eller annat sätt har berört mänskligheten och dess omgivning i alla tider!

Efter lunchen så har avelskommittén en längre genomgång av sitt arbete fram till dags datum och många intressanta listor har publicerats, ras har utvärderats, avelsannonser har granskats, täckhundar har rekommenderats, en jaktlig rasstandard har sett dagens ljus, mm. ja listan kan göras lång!

På själva klubbmöte så höll Karl-Evert Hellsén i klubban på ett bra sätt och med hjälp av klubbens sekreterare tillika mötets sekreterare Jörgen Högman så prickades dagordningen av. Vi tackar Alexander Edholm för den tid han varit med i styrelsen, han har valt att ställa sin plats till förfogande då tiden inte räcker till!  ”Skjutbanan” var öppen under dagen och vi sköt via elektronik på olika jaktsituationer och avslutar med 5 skott på en 10 ringad tavla där medelvärdet på dessa skott räknades, 3 skyttar toppar med 9,4. Lottning får avgöra och vinnare är Tommy Sjöqvist med Hans Lantz på andra plats, tredje skytten drar sig ur!

På kvällen avslutar vi med en utmärkt supé med alla tillbehör!

Svenska Jämthundklubbens styrelse får tacka för förtroendet och hoppas att vi träffas någonstans under2015!

Genom ordförande
Peter Antonsson       

Samtliga bilder är tagna av Göran Olsson och Peter Antonsson!


Fredag kväll.


Benny Gävfert med ett björnspjut.


Benny Gäfvert avtackas med ett medlemsskap och termos.


Tävlingsskytte.


En tia?


Lunch på lördagen.


Mötets orförande och sekreterare.


Pristagarna får sina priser.


Dragning av lotteriet.


Kvällens supé.Ett lyckat och trevligt klubbmöte i Falkenberg

Styrelsen för Svenska Jämthundklubben vill tacka alla intresserade och engagerade medlemmar som var med på mötet, för utan er är det svårt att få tips och idéer som behövs i frågor som rör våra Jämthundar.
Vill också tacka mötets ordförande Bo Edoff som mycket rutinerat höll igång mötet!
 
Under dagen så var det trångt i skyttelokalen där Kurt-Inge Svensson från Långås höll igång skyttet på ett bra sätt och där vi höll en "liten" tävling som innebar att alla som ville fick skjuta mot tio grisar som kom i varierande hastighet mot skytten. Segrare här var vår webmaster Marcus Ivarsson som fick omkull alla 10 grisarna med endast 10 skott, grattis! Hur det gick för undertecknad tar vi en annan gång!!!
 
Sedan vill jag hälsa de nya ledamöter välkomna till styrelsen; Pär Persson Ramsjö, Gunno Nilsson Östersund och Tommy Sjöqvist Markaryd, även Thomas Eriksson Håknäs som sedan en tid ingår i klubbens avelskommitté.
Jag vill också tackar de som slutar i styrelsen och hoppas att vi även fortsättningsvis kan få lite tips och idéer från er!
 
Ordförande
Peter Antonsson
 


En påskjuten och attackernade björn

Det gick bra!

Intresserade medlemmar

Omvald ordförande tackar för förtroendet

Mötets ordförande Bo Edoff

Mötets ordförande och sekreterare

 


Mer bilder från Vilhelmina

Foto: www.bildbankennatur.seÅrsmötet i Vilhelmina

Lite bilder från årsmötet 2013 i Vilhelmina.

Foto: Peter Antonsson & Stefan Persson

 

Spännande inledning

 

Förberedande möte

 

Mini mässa

 

En intresserad publik

 

Björnjägare Hans Jönsson Backe, Robert Salomonsson Vilhelmina och Ola Jönsson Backe

 

Mötets ordf. och sekr. K-G Abramsson och Jimmie Berglund

 

Spännande listor

 

Utdelning av förtjänsttecken

 

Avgående Karl-Erik Envall

 

En trivsam avslutning