PR-kommitén

Ordförande

Mats Persson
Norsvändan 11
660 50 Vålberg
Tel. 070-326 50 31
E-post. matsperson@hotmail.com