Klubbmästerskap - Mästerskap 2018

2018 års klubbmästerskap går av stapeln i trakterna kring Lycksele och detta år i samarbete med Västerbottens ÄK.
Tävlingsdag är lördagen den 6/10-2018.

Prispallen i klubbmästerskapet 2018

1:a plats Flottsjöbergets Calla, Michael Larsson, 75p

2:a plats Jalomehtän Haamu, Anders Morin, 64p 

3:e plats Kvannildalens Rocken Roll, John Eliasson, 58p 

 

SMS-rapportering från tävlingen finns under respektive hund här nedan.
Obs! Tidsangivelser i SMS-rapporteringen kommer inte från provberättelsen och avvikelser i händelseförloppet kan förekomma.

 

 

 1. Mörka Skogs J II Assar

Mörka Skogs J II Assar SE34910/2014 

Förare:
Klas Staffas, Linghed

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.05 Ute på sök
08.55 Söker vidare
09.40 Traktbyte 2. Jalomehtän Haamu

2:a plats 64p

Jalomehtän Haamu SE36697/2013

Förare:
Anders Morin, Kalix-Nyborg

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.11 Upptag
09.10 Haamu har brutit förföljandet och tagit upp en ny älg
09.45 Hunden åter traktbyte
10.00 Nytt släpp 
11.10 Upptag, fast stånd3. Dollarmarkens Rask

Dollarmarkens Rask SE19744/2015

Förare:
Mikael & Robin Brorsson, Edsele

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp 
06.45 Upptag, gångstånd
07.45 Tyst förföljande som nu övergått i gångstånd
08.05 Sken
08.45 Förföljer fortfarande
10.20 Rask åter, fortsatt sök
11.15 Upptag som går loss4. Flottsjöbergets Calla

1:a plats 75p

Flottsjöbergets Calla SE32083/2015

Förare:
Michael Larsson, Åmotsbruk

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.15 Upptag
08.10 Inväntar ansmygning
08.50 Skottillfälle
09.55 Gångstånd, stånd om vartannat
10.01 Inväntar skottillfälle
10.40 Prövar inkallning5. Aspfjällets Arista

Aspfjällets Arista SE31733/2016

Förare:
Jörgen Olsson, Järvsö

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.05 Ute på sök
07.30 Upptag
08.00 Förföljer tyst
10.10 Hunden åter, traktbyte
10.45 Ute på sök igen efter traktbyte
12.00 Nytt upptag, sken
12.50 Arista åter efter förföljande. Söker till provslut6. Nore Långmons Kraka

Nore Långmons Kraka SE31959/2011

Förare:
J Holmlund & R Lindsköld, Skellefteå

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
10.00 Upptag, inväntar ståndtider 7. Älgstötens Arro

Älgstötens Arro SE16164/2015

Förare:
Anders Näslund, Färila

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.09 Ute på sök
07.45 Tyst upptag, sken
09.05 Förföljer ännu
09.40 Hunden åter, traktbyte
09.55 Nytt släpp
10.50 Arro fortsätter söka med fina turer
11.05 Upptag
12.25 Fast stånd 8. Jetro

Jetro SE40595/2015

Förare:
Johan Persson, Säter

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
06.50 Upptag
07.30 Omväxlande fast och gångstånd
08.40 Stöt, förföljande
09.25 Åter fast
09.55 Förföljande
11.15 Förföljer fortfarande 9. Nissas Raku

Nissas Raku FI25708/16

Förare:
Fjalar Nilsson, Munsala Finland

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
06.55 Upptag
07.40 Hunden åter, söker vidare
08.29 Kopplat på E12. Traktbyte
08.59 Ute på sök
10.35 Nytt upptag som går undan, hunden tyst efter
10.50 Förflyttat sig 1km, Älgen i sjö. Hunden rundar sjön 10. Hemsjölidens Carr

Hemsjölidens Carr SE57650/2014

Förare:
Gunilla Öberg, Husum

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.30 Ligger ute på sök
08.45 Upptag
09.10 Gångstånd
10.10 Älgarna har gått i vatten, hunden kvar vid strandkanten
10.50 Förföljer älg igen
12.00 Traktbyte och nytt släpp
12.50 Ligger ute på sök
13.40 Kopplad på Åsele vägen
13.45 Nytt släpp
14.05 Carr söker provtid ut11. Eräansion Robin

Eräansion Robin FI25580/13

Förare:
Eivind Haugseth, Rendalen Norge

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.25 Ligger ute på sök
07.50 Ute på en lång söktur
08.20 Åter från en längre söktur
08.49 Ligger ute på sök
09.18 Fortsatt ute på sök
11.00 Traktbyte och nytt släpp12. Kolarbergets Gunnar

Kolarbergets Gunnar SE32650/2016

Förare:
Sten Svarliaunet, Overhalla Norge

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.39 Gunnar ute på lång söktur
08.35 Gunnar åter efter skenupptag
09.50 Upptag
10.15 Hunden kopplad13. Kvannildalens Rocken Roll

3:a plats 58p

Kvannildalens Rocken Roll SE15833/2015

Förare:
John Eliasson, Ramsjö

SMS-uppdatering under provdagen
06.30 Släpp
07.13 Ute på sök
08.05 Upptag
09.18 Fortsatt förföljande
10.15 Fortfarande efter älg
11.05 Fortfarande efter älg
12.00 Kort gångstånd och synobs på ko och kalv
12.20 Fast stånd
13.10 Provet avslutat