Jaktprov

Gemensamma nordiska provregler 
Vi inom Svenska Jämthundklubbens jaktprovkommitté har försökt att på ett sakligt och objektivt sätt försökt bena ut de många, många frågor som de gemensamma Nordiska reglerna skapat. Vi har i dokumentet nedan enbart fokuserat på jaktprovsreglerna. Detta eftersom det är på denna del debattens vågor gått allra högst. Frågan om gemensamma databaser och avelsutvärdering är det som vi uppfattar det i stort sett alla positiva till. Tyvärr verkar det nu som det ändå inte blir någon gemensam databas.

 Ladda ner dokumentet från jaktprovsgruppen om gemensamma nordiska provregler

 Ladda ner Bestämmelser för nordiska jaktprovsregler - Svensk version

 Ladda ner Bestämmälser för nordiska jaktprovsreger - Finsk version

 Ladda ner Norsk Kennel Klubs jaktprøveregler for elghund

 


Kommittén består av 4 personer, mer information finns under Funktionärer - Jaktprovskommitén

Våra uppgifter är:

  • Att ordna med våra mästerskap
  • Hjälpa våra medlemmar och svara på frågor som rör jaktprov
  • Representera klubben vid t ex jaktprovskonferenser
  • Hålla kontakten med våra grannar Norge och Finland ang. jaktproven
  • Vara med och titta på provreglerna inom Sverige


Ladda ner

Bestämmelser för jaktprov med älghundar