Välkommen till Svenska Jämthundklubben

Svenska Jämthundklubben är en rasklubb som arbetar för att tillvarata jämthundens specifika intressen inom bl. a. avel, jakt och exteriör.
Klubben arbetar också för att bevara och utveckla rasens specifika egenskapar samt informera och sprida kunskap om rasens egenskaper.

Foto: Daniel Jonsson

Gratis annonsering för medlemmar!

Här hittar du Sveriges största annonssida för jämthundar - Valpar, Avelstjänst & Övrigt
Alla parningar som annonseras måste följa SÄK's avelsrekommendation.
Se annonser och mer information om annonsering under fliken Annonstorg i menyn.

Foto: Marcus Ivarsson

Tipsa oss om nyheter inom jämthundsrasen...

Har du en nyhet eller tips om något som du tycker ska publiceras på sidan?
Även bilder för publicering tar vi emot, glöm inte att ange vem som är fotograf.
Skicka då ett mail till ivarsson@jamthundklubben.nu

Foto: Stefan Persson

Inbjudan till ungdomsmästerskap och klubbmästerskap 2014!

2014 års mästerskap arrangeras i samarbete med Norrbottens ÄK. Provområde runt Gällivare.

  • Ungdomsmästerskap 3 oktober, samling kvällen innan för lottning av provrutor, jägarmiddag m.m.
  • Klubbmästerskap 4 oktober, samling kvällen innan för provrutor och gemesam middag med ungdomsmästerskapet.

 Inbjudan till Ungdomsmästerskapet 2014

 Injudan till Klubbmästerskapet 2014

 Anmälningsblankett till mästerskapen

 Anmälda hundar KM och UKM 2014