Välkommen till Svenska Jämthundklubben

Svenska Jämthundklubben är en rasklubb som arbetar för att tillvarata jämthundens specifika intressen inom bl. a. avel, jakt och exteriör.
Klubben arbetar också för att bevara och utveckla rasens specifika egenskapar samt informera och sprida kunskap om rasens egenskaper.

Foto: Daniel Jonsson

Gratis annonsering för medlemmar!

Här hittar du Sveriges största annonssida för jämthundar - Valpar, Avelstjänst & Övrigt
Alla parningar som annonseras måste följa SÄK's avelsrekommendation.
Se annonser och mer information om annonsering under fliken Annonstorg i menyn.

Foto: Marcus Ivarsson

Tipsa oss om nyheter inom jämthundsrasen...

Har du en nyhet eller tips om något som du tycker ska publiceras på sidan?
Även bilder för publicering tar vi emot, glöm inte att ange vem som är fotograf.
Skicka då ett mail till ivarsson@jamthundklubben.nu

Foto: Stefan Persson

ÅRSMÖTE 2017

Välkomna till en trevlig dag med Svenska Jämthundklubben! Lördagen den 11 mars på Hotell Clarion i Östersund.

Program under dagen!
10.00 Jaktprov på björn.  Anders Lindqvist och Johan Öman från Plotthundklubben kommer och visar filmer och redovisar klubbens nya jaktprov. Torkel Norling redovisar SÄK:s förslag till nytt jaktprov på björn.
12.00 Lunch.
13.00 Redovisning av enkäten samt årlig utvärdering av RAS.
15.00 Årsstämma.
19.00 Middag

Motioner till klubbmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.
Obs! på grund av datum för klubbmötet kan man inte skicka in motioner som ska vidarebefordras för behandling på SÄK:s årstämma. Dessa får lämnas in, för att behandlas via din lokalklubb.

Boka rum direkt till hotellet, telefon 063-55 60 00.
Boende i enkelrum 890 kr inklusive frukost.  
Ange ”Svenska Jämthundklubben” som referens.

Välkommen!
 813 personer svarade på SÄKS och Jämthundklubbens undersökning

Nu är webbundersökningen om Jämthunden stängd för ytterligare svar. Vi har fått in mycket intressant statistik och många kloka kommentarer från Jämthundsägare. Statistiken kommer att bearbetas och kommentarerna kommer att analyseras i samband med att nytt RAS dokument tas fram för Jämthunden.

SÄKs avelskommitté och Jämthundsklubbens avelskommitté tackar för Ert stora intresse.

Ni hittar statistik på svar och svarskommentarer här