Välkommen till Svenska Jämthundklubben

Svenska Jämthundklubben är en rasklubb som arbetar för att tillvarata jämthundens specifika intressen inom bl. a. avel, jakt och exteriör.
Klubben arbetar också för att bevara och utveckla rasens specifika egenskapar samt informera och sprida kunskap om rasens egenskaper.

Foto: Daniel Jonsson

Gratis annonsering för medlemmar!

Här hittar du Sveriges största annonssida för jämthundar - Valpar, Avelstjänst & Övrigt
Alla parningar som annonseras måste följa SÄK's avelsrekommendation.
Se annonser och mer information om annonsering under fliken Annonstorg i menyn.

Foto: Marcus Ivarsson

Tipsa oss om nyheter inom jämthundsrasen...

Har du en nyhet eller tips om något som du tycker ska publiceras på sidan?
Även bilder för publicering tar vi emot, glöm inte att ange vem som är fotograf.
Skicka då ett mail till ivarsson@jamthundklubben.nu

Foto: Stefan Persson

Kallelse till årsmöte 2016

Välkomna till en trevlig dag med Svenska Jämthundklubben! Lördagen den 20 februari på Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Motioner till klubbmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

 Läs kallelsen till klubbmötet


Inkomna motioner till årsstämman 2016
 Motion 1
 Motion 2
 Motion 3

 

Medlemsinfo!

Svenska Jämthundklubben ÖKAR mycket starkt. Klubben har nu passerat 2000 medlemmar och detta tänker vi fira med ett stort medlemslotteri där vi bland annat lottar ut en Tracker pejl G1000 maximal. Medlemmar som betalar sitt medlemskap under 2015 deltar. Passa på och lös ett medlemskap om ni inte redan gjort detta! Utlottning kommer att ske på klubbens stämma i februari 2016.
Klubben vill även tacka Åke Handler och Lapua som sponsrar medlemslotteriet.

Styrelsen vill också informera om ett brev som ordförande i VNÄK Jonny Englund har skickat ut till samtliga klubbar inom SÄK och denna skrivning väcker många tankar om vad vi håller på med inom älghundssverige! Läs här och fundera själva!
(Jonny har lämnat sitt godkännande till att vi informerar klubbens medlemmar).

Läs även på SSÄK hemsidan under Rapport från jaktprovskommittén, där klubbens mästerskap nämns.

Ordf.
Peter Antonsson